Tak Jurę poznawaliśmy, tak na Jurze wypoczywaliśmy

W okresie od 09.07.2012 r. do 19.08.2012 r. UKS realizował projekt współfinansowany przez Powiat Zawierciański pn. „Jurę aktywnie poznajemy, na Jurze aktywnie wypoczywamy – wakacje 2012”. Głównym punktem projektu był sześciodniowy obóz sportowo – wypoczynkowy połączony ze zwiedzaniem ciekawych miejsc na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej. Uczestnikami była grupa wychowanków Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej